WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

praca w województwie łódzkim

Województwo łódzkie wśród wszystkich województw kraju  plasuje się na 6.miejscu pod względem liczby ludności i na 9. miejscu pod względem zajmowanej powierzchni. Według danych z 31 grudnia 2010r. województwo miało 2,53 miliona mieszkańców i zajmowało powierzchnię 18 219 km2. Co ciekawe, region ten charakteryzuje się najmniejsza lesistością w kraju. Województwo łódzkie położone jest w centralnej części Polski i swym zasięgiem obejmuje większą część Wysoczyzny Łódzkiej. Stolicą województwa jest miasto Łódź.

Poziom bezrobocia w województwie łódzkim można uznać za średni, jako że na podstawie danych GUS ze stycznia 2013r. stopa bezrobocia w tym regionie jest wyższa od stopy bezrobocia w całej Polsce o zaledwie 0,6%. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych w najgorszej sytuacji na łódzkim rynku pracy znajdują się osoby między 25 a 35 rokiem życia oraz osoby, które ukończyły 50 rok życia.

Gospodarka województwa łódzkiego opiera się głównie na handlu i usługach, niemniej ważnymi elementami łódzkiej struktury gospodarczej są również przemysł i rolnictwo. Na terenie województwa występuje największa kopalnia węgla brunatnego w Europie Bełchatów, a ponadto na jej terenie funkcjonują dwa duże okręgi przemysłowe: Łódzki Okręg Przemysłowy i Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy, stanowiący miejsce lokalizacji przemysłu energetycznego, wydobywczego, precyzyjnego oraz logistyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *