powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Mamy wracają do pracy w łódzkim

Powrót do pracy po urodzeniu dziecka to temat wielopłaszczyznowy i generujący sporo dylematów dla świeżo upieczonych mam. W sytuacji, w której zatrudnione są na umowę o pracę i zajdą w ciążę, mogą liczyć na ochronę zagwarantowaną kodeksem pracy. Pracodawca nie może ich zwolnić przez czas trwania ciąży, przysługuje im również urlop macierzyński i rodzicielski, a w momencie gdy w firmie pracowały dłużej niż 6 miesięcy – również wychowawczy.

Pracodawca ma obowiązek umożliwić im powrót do pracy na dotychczasowych warunkach. No dobrze, mamom przysługuje urlop, ale… co potem? Wrócić do pracy czy zostać z dzieckiem? W sytuacji, w której mogą liczyć na pomoc dziadków, rozwiązuje się wiele problemów. Gorzej, jeśli nie mają takiej możliwości. Wówczas rozwiązaniem pozostają żłobki (dotychczas przepełnione) lub niania (której doświadczenie zazwyczaj ciężko zweryfikować).

Na szczęście działania prorodzinne rozwijają się prężnie i miejmy nadzieję, że już niedługo zobaczymy ich efekty. W Łodzi, dzięki dofinansowaniom, tworzone są nowe żłobki ze specjalistycznym wyposażeniem edukacyjno-dydaktycznym oraz oferujące darmowe zajęcia dodatkowe, np. logopedyczne, rytmiczne czy językowe. Co więcej, realizowana jest już druga edycja programu „Mama w pracy”, umożliwiającego znalezienie wykwalifikowanej niani i refundację kosztów jej wynagrodzenia (nawet w 90%).

dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny w województwie łódzkim

Zarejestrowani bezrobotni, po spełnieniu określonych warunków, mogą nabyć prawo do zasiłku i otrzymywać wsparcie finansowe w okresie pozostawania bez pracy. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że pomoc pieniężną mogą otrzymać również bezrobotni, którzy… znaleźli pracę!

Świadczenie to nazywane jest dodatkiem aktywizacyjnym. Co mieszkańcy województwa łódzkiego powinni wiedzieć o tej formie wsparcia? Przede wszystkim bezrobotnemu musi przysługiwać prawo do zasiłku – jest to warunek konieczny. Dodatek aktywizacyjny przysługuje zarejestrowanym bezrobotnym, którzy zostali skierowani przez urząd do pracy w niepełnym wymiarze godzin i w jej ramach uzyskują wynagrodzenie niższe niż obowiązujące normy minimalnej pensji. Wówczas możemy uzyskać brakującą różnicę, ale maksymalnie do 50% wysokości zasiłku przez okres, w którym nam on przysługuje.

To jednak nie jedyne kryterium. Dodatek taki należy się również osobom, które samodzielnie znalazły pracę. W tym przypadku każdorazowo otrzymujemy 50% wysokości zasiłku, ale tylko przez połowę czasu, w którym ustawowo pobieralibyśmy zasiłek. Dodatku jednak nie otrzymamy, jeśli podjęliśmy pracę za granicą lub u poprzedniego pracodawcy, jeżeli wykonujemy prace interwencyjne lub roboty publiczne, a także jeśli nasze stanowisko pracy jest subsydiowane.