Dodatek aktywizacyjny w województwie łódzkim

dodatek aktywizacyjny

Zarejestrowani bezrobotni, po spełnieniu określonych warunków, mogą nabyć prawo do zasiłku i otrzymywać wsparcie finansowe w okresie pozostawania bez pracy. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że pomoc pieniężną mogą otrzymać również bezrobotni, którzy… znaleźli pracę!

Świadczenie to nazywane jest dodatkiem aktywizacyjnym. Co mieszkańcy województwa łódzkiego powinni wiedzieć o tej formie wsparcia? Przede wszystkim bezrobotnemu musi przysługiwać prawo do zasiłku – jest to warunek konieczny. Dodatek aktywizacyjny przysługuje zarejestrowanym bezrobotnym, którzy zostali skierowani przez urząd do pracy w niepełnym wymiarze godzin i w jej ramach uzyskują wynagrodzenie niższe niż obowiązujące normy minimalnej pensji. Wówczas możemy uzyskać brakującą różnicę, ale maksymalnie do 50% wysokości zasiłku przez okres, w którym nam on przysługuje.

To jednak nie jedyne kryterium. Dodatek taki należy się również osobom, które samodzielnie znalazły pracę. W tym przypadku każdorazowo otrzymujemy 50% wysokości zasiłku, ale tylko przez połowę czasu, w którym ustawowo pobieralibyśmy zasiłek. Dodatku jednak nie otrzymamy, jeśli podjęliśmy pracę za granicą lub u poprzedniego pracodawcy, jeżeli wykonujemy prace interwencyjne lub roboty publiczne, a także jeśli nasze stanowisko pracy jest subsydiowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *