Brzeziny

praca w województwie łódzkim

Brzeziny są miastem powiatowym, położonym w środkowej części województwa łódzkiego, w dolinie rzeki Mrożycy. Zajmują powierzchnię 21,5 km2, a ich populacja wynosi prawie 12 tysięcy osób. 80% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, 2% – użytki leśne. Co ważne, Brzeziny stanowią siedzibę powiatu brzezińskiego.

Powiat brzeziński jest jednym z powiatów województwa łódzkiego, charakteryzujących się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. Jak pokazują dane z końca stycznia 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych na tle wszystkich aktywnych ekonomicznie w powiecie wynosi 17,4%, co w porównaniu ze średnią dla województwa (14,8%), jest wartością dosyć dużą. Wśród bezrobotnych 54% stanowią mężczyźni.

Duży poziom bezrobocia w powiecie brzezińskim wynika z jego przeważająco rolniczego charakteru. Jedynym ośrodkiem miejskim tego regionu, stanowiącym największe skupisko miejsc pracy jest miasto Brzeziny. W mieście swą działalność prowadzi 1300 podmiotów gospodarczych, przy czym tylko jedno przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 250 pracowników. Średnie miesięczne zarobki w tym mieście kształtują się na poziomie 2600 zł brutto.

Co ważne, oferty pracy dla lokalnej społeczności udostępniane są w lokalnym urzędzie pracy, w brzezińskiej prasie oraz pod adresem Praca Brzeziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *