Łask

praca w województwie łódzkim

Osoby poszukujące zatrudnienia w powiecie łaskim powinny uzbroić się cierpliwość, ponieważ region ten cechuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w całym województwie. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych wśród osób aktywnych ekonomicznie wynosił aż 19%, co stawia region łaski na trzecim miejscu wśród powiatów z najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych. Pod tym względem powiat łaski wyprzedzają jedynie powiat zgierski i tomaszowski. Oferty pracy dostępne dla lokalnej społeczności skierowane są głównie do konkretnych grup zawodowych, a ich ilość nie odpowiada zapotrzebowaniu na pracę jakie występuje w tym regionie Praca Łask.

Niekorzystna sytuacja w strukturze zatrudnienia może dziwić zwłaszcza ze względu na fakt, że Łask znajduje się w niedalekiej odległości od stolicy województwa i stanowi potencjalnie atrakcyjne miejsce realizacji inwestycji. Spore ograniczenie stanowi jednak to, że większość terenów powiatu łaskiego ma charakter wiejski, a miasto Łask stanowi jedyny ośrodek miejski w tym regionie. W Łasku istnieje ponad dwa tysiące podmiotów gospodarczych, wśród których największymi zakładami pracy dla lokalnej społeczności są:

  • Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Kastor” – producent koszul,
  • Studio Mody Teresy Kopias –projektowanie i szycie eleganckich damskich ubiorów,
  • „Instalplast Łask” – producent systemów instalacyjnych i inżynieryjnych z tworzyw sztucznych,
  • „Magnus” – stolarka budowlana,
  • „Ł&K” – stolarka budowlana i sprzęt oświetleniowy,
  • „Lupol” – branża drzewna,
  • „Packservice” – producent folii,
  • „Nimpex” – branża budowlana.

Ponadto, wielu mieszkańców Łaska i okolic zatrudnienie znaleźć może w sektorze handlu i usług, reprezentowanych głównie przez usługi osobiste, remontowo-budowlane, utrzymania czystości i obsługę nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *