Na jakie zawody jest zapotrzebowanie w województwie łódzkim?

Na jakie zawody jest zapotrzebowanie w województwie łódzkim?

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarki narodowej wymusza na pracownikach podejmowanie działań w kierunku samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Koniecznym staje się aktualizacja posiadanych kompetencji i uprawnień zgodnie z najnowocześniejszymi trendami i osiągnięciami technicznymi.

Taki stan rzeczy wpływa na znaczny popyt na specjalistów z dziedzin ścisłych, inżynierskich i informatycznych. Przez wzgląd na niskie zarobki, większość z nich migruje do innych miast, głównie do Warszawy, która pod względem wynagrodzeń dla specjalistów pozostaje bezkonkurencyjna. Mimo wszystko, najwięcej pracowników w łódzkim brakuje jednak na stanowiskach nie wymagających konkretnego wykształcenia.

Szeroko poszukiwani są pracownicy produkcyjni i budowlani (betoniarze, zbrojarze, cieśle, murarze), a także sezonowi w branżach ogrodniczej i rolniczej. Poza tym niska podaż występuje w dziedzinie spedycji i logistyki, programowania i IT czy gastronomii. Ze znalezieniem pracy nie będą mieli także problemu magazynierzy, handlowcy, telemarketerzy, kierowcy, analitycy, przedstawiciele handlowy, specjaliści do spraw sprzedaży, administratorzy baz danych, kucharze i cukiernicy oraz pracownicy z branży spożywczej, zwłaszcza wędliniarskiej.