Województwo łódzkie jest jednym z 16 województw wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej. Jego cechą charakterystyczną jest centralne położenie w stosunku do terytorium całego państwa. Od północy województwo łódzkie graniczy z województwem kujawsko-pomorskim, od zachodu z wielkopolskim, od południa z województwami: opolskim, śląskim i świętokrzyskim, a od zachodu z województwem mazowieckim. Ze względu na swoją korzystną lokalizację, województwo łódzkie stanowi jeden z najważniejszych regionów transportowych i komunikacyjnych w Polsce. Jako przykład wystarczy podać łódzkie miasto Kutno, stanowiące jeden z  największych węzłów kolejowych w kraju.

Województwo łódzkie zajmuje powierzchnię 18,2 tysięcy km2, a liczba jego ludności wynosi nieco ponad 2,5 miliona. Wartości te stawiają województwo na  6.miejscu pod względem liczby ludności i na 9. miejscu pod względem zajmowanej powierzchni w kraju. Stolicą województwa łódzkiego i zarazem jego największym miastem jest położone w jego środkowej części miasto Łódź.

Administracyjnie, województwo łódzkie dzieli się na 24 powiaty, w tym 3 powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu) oraz 177 gmin. W województwie łódzkim znajdują  44 miasta, w tym 3 miasta na prawach powiatów. Największymi z nich są: Łódź, zamieszkała przez blisko 740 tysięcy osób, Piotrków Trybunalski, którego populacja wynosi 77 tysiące osób oraz Pabianice z liczbą mieszkańców wynoszącą 68 tysięcy. Pozostałymi najważniejszymi ośrodkami miejskimi województwa są: Tomaszów Mazowiecki (ok. 65 tys. mieszkańców), Bełchatów (ok. 61 tys. mieszkańców), Zgierz (ok. 58 tys. mieszkańców), Skierniewice (ok. 49 tys. mieszkańców) i Radomsko (ok. 48 tys. mieszkańców).

Województwo łódzkie, na tle innych województw Polski charakteryzuje się średnią stopą bezrobocia, kształtującą się na poziomie 14,8% (styczeń 2013r.). W strukturze wewnętrznej województwa, najwyższe bezrobocie występuje w powiecie zgierskim (19,7%), tomaszowskim (19,4%) i łaskim (19%), najniższe zaś w powiecie skierniewickim (9,9%), rawskim (10,1%) i łowickim (11,8%). Ponad połowę osób bezrobotnych stanowią kobiety.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *