najlepsi pracodawcy w Łodzi

Najlepsi pracodawcy w Łodzi

Pod koniec września 2017 odbyły się w Łodzi Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego. Nagrodzono na nich piątkę najlepszych pracodawców w regionie.

Zwycięskim przedsiębiorstwem jest przede wszystkim firma specjalizująca się w produkcji nici, które eksportuje na szeroką skalę (również, a może nawet głownie, na rynki zagraniczne). Poza nią nagrodzono firmy zajmujące się marketingiem internetowym oraz oferujące usługi informatyczne.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także: światowy dystrybutor części elektronicznych oraz instytucja, którą każdy kojarzy, a więc… Uniwersytet Medyczny w  Łodzi!  Z zestawienia wynika, że aby znaleźć wartościową pracę w Łodzi, warto posiadać przede wszystkim umiejętności informatyczne lub związane z elektroniką.

Prezydent miasta podkreślała wkład nagrodzonych firm w rozwój regionalnego rynku pracy, co wydatnie przyczyniło się do spadku bezrobocia oraz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej. Zwycięzcy zapewniają najlepsze miejsca pracy sprawiając, że rozwija się nie tylko rynek pracodawców, ale również aktywnie budując rynek pracowników. To ważne przez wzgląd na coraz większą świadomość zatrudnionych w obszarze swoich praw i potrzeb. Zaspokajanie tych ostatnich jest gwarantem obopólnych korzyści.

zarobki w województwie łódzkim

Ile się zarabia w województwie łódzkim?

Największym wskaźnikiem zatrudnienia w województwie łódzkim charakteryzuje się sektor przedsiębiorstw, związany z przemysłem. To właśnie tam średnie wynagrodzenia są jednymi z najwyższych i, co istotne, dynamika ich wzrostu również jest wysoka. W porównaniu z poprzednim rokiem średnie wynagrodzenia w tym obszarze wzrosły o 7.6% i wyniosły 4324.90zł. brutto.

Jednak nie tylko przedsiębiorstwa mogą pochwalić się wzrostem wynagrodzeń – ich podwyższenie odnotowano we wszystkich dziedzinach, w których wzrosło zatrudnienie. Najwyższy wskaźnik wzrostu wysokości płac zaobserwowano w sektorze usług (wzrost o ponad 15%), jak również w administracji, budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej oraz w działalności profesjonalnej (głównie naukowo-technicznej), a także tej związanej z kulturą i rozrywką.

Uśrednione wynagrodzenie brutto pracowników województwa łódzkiego wyniosło w październiku 2017 roku 4085.45zł. Zdecydowanie najwięcej zarabiają w tym regionie pracownicy naukowi i techniczni, posiadający wyspecjalizowane umiejętności – średnia ich zarobków to ponad 5 tys. zł. brutto. Warto zatem kształcić się, bo profesjonalizm w niszowych dziedzinach to wielki atut.

bezrobocie w województwie łódzkim

Bezrobocie w województwie łódzkim

Biorąc pod uwagę bardzo dynamiczny wzrost zatrudnienia w województwie łódzkim w porównaniu do lat poprzednich, można wysnuć analogiczny wniosek, że stopa bezrobocia musiała znacząco spaść. Tak jest w istocie – stopa bezrobocia kształtuje się obecnie na poziomie 6.8%, co daje łącznie 72.2tys. zarejestrowanych bezrobotnych.

W zestawieniu z liczbą ludności w regionie (kształtującą się na poziomie ponad 2 milionów osób) jest to naprawdę niewielka ilość. Bezrobocie w interesującym nas obszarze jest najniższe od 1991 roku, co oznacza, że sukcesywnie maleje, przyczyniając się do wyraźnej poprawy warunków gospodarczych oraz sytuacji społecznej.

Najniższym wskaźnikiem bezrobocia poszczycić się może powiat skierniewicki oraz rawski. Natomiast nad aktywizacją zawodową swoich mieszkańców popracować jeszcze muszą władze powiatów: łaskiego oraz kutnowskiego. W tym ostatnim kształtuje się na poziomie ponad 11%. Mimo wszystko, bezrobotnych wciąż ubywa – w porównaniu z poprzednim rokiem ich ilość spadła aż o 21.1%! Niewiele ponad połowę bezrobotnych stanowią kobiety – 52.6%. Niepokoi jedynie fakt, że z kolei ich liczba wzrosła w przeciągu bieżącego roku o 2%.

zatrudnienie w województwie łódzkim

Dynamika zatrudnienia w województwie łódzkim

Sytuacja na rynku pracy w województwie łódzkim rozwija się bardzo dynamicznie i z korzyścią wpływa na warunki społeczno-gospodarcze w regionie. Liczba osób zatrudnionych systematycznie wzrasta – w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano wzrost aż o 4.5%.

Największą dynamiką wzrostu charakteryzuje się sektor przedsiębiorstw, tam zatrudnienie wobec roku poprzedniego wzrosło o ponad 4% i kształtuje się obecnie na poziomie 342.5 tysiącach osób. W skali roku najbardziej znaczący przyrost zatrudnionych zaobserwować można było w działalności naukowo-technicznej, w sektorze transportu i gospodarki magazynowej, a także w administracji, na rynku nieruchomości oraz w gastronomii i handlu. Co ciekawe, wzrost nastąpił również w działalności obejmującej naprawę samochodów.

Spadek zatrudnienia natomiast widoczny był w sekcji informacji i komunikacji – stwierdzono obniżenie ilości zatrudnionych aż o 28.5%. Oczywiście rejonem rynku pracy, w którym zatrudnienie znajduje największa liczba osób (obecnie jest to około 174 tys.), niezmiennie jest przemysł, a w nim szczególnie przetwórstwo przemysłowe.