Bezrobocie w województwie łódzkim

bezrobocie w województwie łódzkim

Biorąc pod uwagę bardzo dynamiczny wzrost zatrudnienia w województwie łódzkim w porównaniu do lat poprzednich, można wysnuć analogiczny wniosek, że stopa bezrobocia musiała znacząco spaść. Tak jest w istocie – stopa bezrobocia kształtuje się obecnie na poziomie 6.8%, co daje łącznie 72.2tys. zarejestrowanych bezrobotnych.

W zestawieniu z liczbą ludności w regionie (kształtującą się na poziomie ponad 2 milionów osób) jest to naprawdę niewielka ilość. Bezrobocie w interesującym nas obszarze jest najniższe od 1991 roku, co oznacza, że sukcesywnie maleje, przyczyniając się do wyraźnej poprawy warunków gospodarczych oraz sytuacji społecznej.

Najniższym wskaźnikiem bezrobocia poszczycić się może powiat skierniewicki oraz rawski. Natomiast nad aktywizacją zawodową swoich mieszkańców popracować jeszcze muszą władze powiatów: łaskiego oraz kutnowskiego. W tym ostatnim kształtuje się na poziomie ponad 11%. Mimo wszystko, bezrobotnych wciąż ubywa – w porównaniu z poprzednim rokiem ich ilość spadła aż o 21.1%! Niewiele ponad połowę bezrobotnych stanowią kobiety – 52.6%. Niepokoi jedynie fakt, że z kolei ich liczba wzrosła w przeciągu bieżącego roku o 2%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *