Dynamika zatrudnienia w województwie łódzkim

zatrudnienie w województwie łódzkim

Sytuacja na rynku pracy w województwie łódzkim rozwija się bardzo dynamicznie i z korzyścią wpływa na warunki społeczno-gospodarcze w regionie. Liczba osób zatrudnionych systematycznie wzrasta – w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano wzrost aż o 4.5%.

Największą dynamiką wzrostu charakteryzuje się sektor przedsiębiorstw, tam zatrudnienie wobec roku poprzedniego wzrosło o ponad 4% i kształtuje się obecnie na poziomie 342.5 tysiącach osób. W skali roku najbardziej znaczący przyrost zatrudnionych zaobserwować można było w działalności naukowo-technicznej, w sektorze transportu i gospodarki magazynowej, a także w administracji, na rynku nieruchomości oraz w gastronomii i handlu. Co ciekawe, wzrost nastąpił również w działalności obejmującej naprawę samochodów.

Spadek zatrudnienia natomiast widoczny był w sekcji informacji i komunikacji – stwierdzono obniżenie ilości zatrudnionych aż o 28.5%. Oczywiście rejonem rynku pracy, w którym zatrudnienie znajduje największa liczba osób (obecnie jest to około 174 tys.), niezmiennie jest przemysł, a w nim szczególnie przetwórstwo przemysłowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *