rynek pracy w województwie łódzkim w 2017 roku

Rynek pracy w województwie łódzkim w 2017 roku

Największym wskaźnikiem dynamiki rozwojowej lokalnego rynku pracy charakteryzuje się aglomeracja Łodzi. W województwie łódzkim wyróżnić możemy trzy miasta na prawach powiatu, a zatem Łódź, Skierniewice i Piotrków Trybunalski, ale to właśnie stolica województwa i jej okolice skupia największą cześć działalności gospodarczej w skali regionu.

Na jego terenie zarejestrowano ponad 240 tysięcy podmiotów gospodarczych, z czego znaczna część to osoby fizyczne. Charakterystyczne, że w strukturze profili gospodarczych przeważają (i to znacznie!) mikroprzedsiębiorstwa, a zatem firmy zatrudniające maksymalnie dziewięcioro pracowników – stanowią ponad 95% wszystkich zarejestrowanych działalności!

Wśród nich można wyróżnić działy, których udział w rozwoju lokalnej gospodarki jest największy. Wbrew pozorom nie będzie to przemysł – znajduje się on dopiero na trzecim miejscu, zaraz po handlu oraz naprawie pojazdów mechanicznych. Natomiast właśnie w przemyśle pracuje największa ilość osób. W dalszej kolejności wyróżniamy budownictwo. Zaskakujące, że wciąż spora liczba pracujących zatrudniona jest w leśnictwie, , rybactwie, rolnictwie i łowiectwie.

Rynek pracy w województwie łódzkim w 2017 roku zdominował wzrost dwóch zmiennych: zatrudnienia oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pierwszy wskaźnik jest w regionie wyższy od średniej krajowej.

zawody nadwyżkowe w województwie łódzkim

Zawody nadwyżkowe w województwie łódzkim

Struktura zawodów, na które zapotrzebowanie jest mniejsze niż podaż ze strony potencjalnych pracowników, stale się zmienia. Uzależnione jest to od wzrostu ilości miejsc pracy i tym samym dynamicznego spadku bezrobocia. Jednocześnie pracodawcy restrukturyzują swoje działalności, by jak najbardziej efektywnie dostosować się do aktualnie panujących trendów na rynku pracy.

Niestety, tego samego nie można powiedzieć o osobach poszukujących pracy, zwłaszcza młodych, które dopiero pojawiają się na rynku – profil ich kształcenia znacznie odbiega od obecnych potrzeb pracodawców. Powoduje to konieczność podejmowania pracy niezgodnej ze zdobytym wykształceniem lub poniżej posiadanych kwalifikacji.

Zawodów nadwyżkowych zgłoszono w ubiegłym roku niewiele. Jednym z nich jest profesja szwaczki, z których większość posiada zdezaktualizowane uprawnienia, uniemożliwiające podjęcie pracy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Ponad to rynek zdaje się przesycony specjalistami z dziedzin humanistycznych i finansowych, dla których przeszkodą w zdobyciu pracy jest brak doświadczenia. Pracodawcy chętniej zatrudnioną osobę bez wykształcenia kierunkowego, ale taką, która posiada umiejętności praktyczne na podobnych stanowisku. Specjaliści zawodów nadwyżkowych zazwyczaj zmuszeni są do migracji zarobkowych.

na jakie zawody jest zapotrzebowanie w województwie łódzkim

Na jakie zawody jest zapotrzebowanie w województwie łódzkim?

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarki narodowej wymusza na pracownikach podejmowanie działań w kierunku samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Koniecznym staje się aktualizacja posiadanych kompetencji i uprawnień zgodnie z najnowocześniejszymi trendami i osiągnięciami technicznymi.

Taki stan rzeczy wpływa na znaczny popyt na specjalistów z dziedzin ścisłych, inżynierskich i informatycznych. Przez wzgląd na niskie zarobki, większość z nich migruje do innych miast, głównie do Warszawy, która pod względem wynagrodzeń dla specjalistów pozostaje bezkonkurencyjna. Mimo wszystko, najwięcej pracowników w łódzkim brakuje jednak na stanowiskach nie wymagających konkretnego wykształcenia.

Szeroko poszukiwani są pracownicy produkcyjni i budowlani (betoniarze, zbrojarze, cieśle, murarze), a także sezonowi w branżach ogrodniczej i rolniczej. Poza tym niska podaż występuje w dziedzinie spedycji i logistyki, programowania i IT czy gastronomii. Ze znalezieniem pracy nie będą mieli także problemu magazynierzy, handlowcy, telemarketerzy, kierowcy, analitycy, przedstawiciele handlowy, specjaliści do spraw sprzedaży, administratorzy baz danych, kucharze i cukiernicy oraz pracownicy z branży spożywczej, zwłaszcza wędliniarskiej.