Rynek pracy w województwie łódzkim w 2017 roku

rynek pracy w województwie łódzkim w 2017 roku

Największym wskaźnikiem dynamiki rozwojowej lokalnego rynku pracy charakteryzuje się aglomeracja Łodzi. W województwie łódzkim wyróżnić możemy trzy miasta na prawach powiatu, a zatem Łódź, Skierniewice i Piotrków Trybunalski, ale to właśnie stolica województwa i jej okolice skupia największą cześć działalności gospodarczej w skali regionu.

Na jego terenie zarejestrowano ponad 240 tysięcy podmiotów gospodarczych, z czego znaczna część to osoby fizyczne. Charakterystyczne, że w strukturze profili gospodarczych przeważają (i to znacznie!) mikroprzedsiębiorstwa, a zatem firmy zatrudniające maksymalnie dziewięcioro pracowników – stanowią ponad 95% wszystkich zarejestrowanych działalności!

Wśród nich można wyróżnić działy, których udział w rozwoju lokalnej gospodarki jest największy. Wbrew pozorom nie będzie to przemysł – znajduje się on dopiero na trzecim miejscu, zaraz po handlu oraz naprawie pojazdów mechanicznych. Natomiast właśnie w przemyśle pracuje największa ilość osób. W dalszej kolejności wyróżniamy budownictwo. Zaskakujące, że wciąż spora liczba pracujących zatrudniona jest w leśnictwie, , rybactwie, rolnictwie i łowiectwie.

Rynek pracy w województwie łódzkim w 2017 roku zdominował wzrost dwóch zmiennych: zatrudnienia oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pierwszy wskaźnik jest w regionie wyższy od średniej krajowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *