Bezrobocie w łódzkim w 2018 roku – czy prognozy się sprawdziły?

prognozy bezrobocia

Eksperci do spraw analiz krajowego rynku pracy w zeszłorocznych badaniach przewidywali spadek stopy bezrobocia w województwie łódzkim. Czy ich prognozy znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości? Otóż okazuje się, że tak.

Najnowsze sondaże, przeprowadzone pod koniec lutego, wyraźnie wskazują na spadek bezrobocia rejestrowanego w województwie łódzkim z 7% do 6.8%. Co ciekawe, sytuacja w regionie jest równocześnie odwzorowana w tendencjach krajowych, bowiem stopa bezrobocia w kraju również zmniejszyła się o 0,2 punktów procentowych. Zatem pozytywne trendy krajowe – zwiększania ilości miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – zyskują również efektywne przełożenie na rynki regionalne.

Najlepsza sytuacja pod tym względem panuje w powiecie rawskim oraz skierniewickim, natomiast najgorsza w kutnowskim i łaskim. Dość wysokie bezrobocie rejestruje się również w samej Łodzi. Mimo tego prognozy odnośnie spadku bezrobocia sprawdziły się i co najważniejsze – są duże szanse na to, że tendencja spadkowa utrzyma się w najbliższych miesiącach, głównie dzięki aktualnej popularności prac sezonowych. Co więcej, wzrosło zatrudnienie w łódzkich przedsiębiorstwach o 3.7%, a także wynagrodzenia – aż o 6.7%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *