Głowno

praca w województwie łódzkim

Kolejnym ważnym pod względem gospodarczym ośrodkiem miejskim województwa łódzkiego jest położone w powiecie zgierskim Głowno. Miasto Głowno rozciąga się w strefie nizin środkowopolskich, w pradolinie trzech rzek: Mrogi, Mrożycy i Brzuśni. Głowno, jako jedno z trzech miast powiatu zgierskiego, stanowi stosunkowo mało liczną gminę, której mieszkańcy stanowią niecałe 9,5% ludności całego powiatu. Według spisu powszechnego z końca 2013 roku miasto zamieszkałe było przez 14 654 mieszkańców. Analizując strukturę ludności miasta można zauważyć niekorzystną tendencję: następuje nieznaczny, ale stały spadek liczebności osób w wieku przedprodukcyjnym , wzrost natomiast jest zauważalny w grupie osób w wieku poprodukcyjnym.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Głownie w 2012 r. w rejestrze REGON w sektorze prywatnym było zarejestrowanych 1 800 podmiotów gospodarki narodowej. Największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Główną siłę ekonomiczną miasta stanowią punkty handlowe i usługowe, będące głównymi pracodawcami w mieście. W głownie swe sklepy mają Biedronka, Delikatesy Centrum czy Neonet. Ponadto, w Głownie znajduje się kilka oddziałów bankowych i targowiska. Głównymi pracodawcami, praca Głowno, są firmy pochodzące z trzeciego sektora gospodarki. Stopa bezrobocia w Głownie w 2012 roku wynosiła 14,8%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *