Koluszki

praca w województwie łódzkim

Koluszki są miastem w powiecie łódzkim wschodnim i siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Koluszki. Geograficznie położone są na Równinie Koluszkowskiej. Jest to ważny ośrodek przemysłowy i lokalne centrum usługowe. W Koluszkach znajduje się baza paliw płynnych, połączona rurociągiem z rafinerią w Płocku. 31 grudnia 2010 roku miasto liczyło 13,4 tysiąca mieszkańców, natomiast w całej gminie mieszkały blisko 24 tysiące osób.

Koluszki są niewielkim ośrodkiem miejskim o dobrej sytuacji na rynku pracy. Przyczyną prężnego rynku pracy, realizowanych inwestycji i rozwoju gospodarczego miasta i gminy jest niewielka odległość od Łodzi i duży potencjał ekonomiczny regionu. W 2012 roku na terenie Koluszek mieszkało 1290 bezrobotnych. Stopa bezrobocia w tym samym okresie wynosiła 8,6% i była o jeden procent wyższa niż stopa bezrobocia w powiecie. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni. Grupą dotkniętą największym bezrobociem jest grupa długotrwale bezrobotnych oraz osoby z wykształceniem zawodowym, praca Koluszki.

Według danych dotyczących rynku pracy w Koluszkach, najbardziej poszukiwanymi grupami zawodowymi w regionie są: robotnicy wykwalifikowani, technicy, kierowcy, pracownicy budowlani, księgowi i finansiści, pracownicy handlowi, pracownicy usług osobistych i pracownicy biurowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *