Łódzki Hufiec Pracy

OHP

Ochotnicze Hufce Pracy to instytucja pełniąca na rynku pracy funkcję wspomagającą. Łódzka Wojewódzka Komenda OHP podlega pod Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, choć oczywiście nie tylko w tym mieście znajdują się jej oddziały. Łącznie w województwie łódzkim działa aż 16 hufców pracy. Ich struktura organizacyjna zbudowana jest jednak na bazie wielu innych jednostek takich, jak Centra Edukacji, Młodzieżowe Centra Kariery, Młodzieżowe Biura Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego czy Mobilne Centra Informacji Zawodowej.

Czym jednak konkretnie zajmują się łódzkie hufce pracy? Ich naczelną misją jest pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnym do 25 roku życia. Wsparcie dotyczy nie tylko kwestii zatrudnienia, ale przede wszystkim kształcenia oraz wychowania, co jest istotne w wykształcaniu pozytywnych nawyków i pomaga odnaleźć się nie tylko na rynku pracy, ale również w życiu.

OHP w okręgu łódzkim zajmują się pośrednictwem pracy oraz doradztwem zawodowym, a także umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych, dokształcenie się bądź ukończenie nauki, jeżeli nie było to wcześniej możliwe. Dzięki funduszom unijnym możliwa jest dodatkowo organizacja międzynarodowych wymian młodzieżowych, a także częściowa refundacja kosztów zatrudnienia dla pracodawców. OHP wspomaga nie tylko młodzież, ale również ich nauczycieli i rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *