Radomsko

praca w województwie łódzkim

Miasto Radomsko znajduje się w pierwszej dziesiątce największych miast województwa łódzkiego. Położone jest 80 km na południe od centrum Łodzi, na Wyżynie Przedborskiej, nad rzeką Radomką. Radomsko jest siedzibą powiatu radomszczańskiego, zajmuje powierzchnię 51,43 km² i zamieszkałe jest przez 48 tysięcy osób.

Według danych GUS ze stycznia 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 8 tysięcy bezrobotnych, co stanowi aż 17,8% ogółu aktywnych ekonomicznie. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią osoby między 25 a 35 rokiem życia oraz osoby po 50 roku życia. Ponadto, wśród bezrobotnych najliczniej reprezentowane są zawody sprzedawcy, technika ekonomisty, stolarza, robotnika placowego, szwaczki i robotnika budowlanego.

Wśród ofert pracy dla mieszkańców Radomska Praca Radomsko, najwięcej dotyczy przedstawicieli takich zawodów jak:

  • Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń,
  • Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych,
  • Sprzedawcy,
  • Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie,
  • Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych,
  • Elektrycy i elektronicy,
  • Kierowcy i operatorzy pojazdów,
  • Pracownicy usług osobistych.

Przedstawione powyżej dane świadczą o dużym udziale przemysłu i usług w gospodarce miasta. Radomsko jest dużym ośrodkiem przemysłu drzewnego w Polsce, a obecnie na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 600 zakładów stolarskich, wśród których największymi są: Meble Radomsko Sp. z o.o. oraz Meble Sokół. W najbliższej okolicy Radomska znajdują się również firmy Mebin, Meble Nems, Meble Krysiak oraz hurtownia akcesoriów do produkcji mebli KORNER. Radomsko jest też dużym ośrodkiem przemysłu metalowego, maszynowego i szklarskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *