Zgierz

praca w województwie łódzkim

Zgierz jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu zgierskiego, bezpośrednio graniczącym z Łodzią od strony południowej. Miasto położone jest nad rzeką Bzurą w aglomeracji łódzkiej. Populacja miasta wynosi 58 tysięcy osób, a jego powierzchnia to 42,3 km2. Powierzchnia miasta w 42% składa się z użytków rolnych, w 17% – z użytków leśnych.

Wydawać by się mogło, że niewielka odległość od głównego miasta województwa łódzkiego sprawia, że powiat zgierski cieszy się jednym z najniższych odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. Rzeczywista sytuacja przedstawia się jednak zgoła inaczej, gdyż powiat zgierski charakteryzuje się najwyższą stopą bezrobocia w regionie, kształtującą się na poziomie 19,7% (stan na koniec stycznia 2013r.). Wśród bezrobotnych przeważają osoby długotrwale niezatrudnione oraz bez kwalifikacji zawodowych.

Na terenie Zgierza swą działalność prowadzi ponad 5300 podmiotów gospodarczych, z czego zaledwie 63 to firmy zatrudniające ponad 50 pracowników. Największy potencjał gospodarczy miasta zlokalizowany jest na terenie Podstrefy Zgierz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w zgierskim parku przemysłowym zlokalizowanym na obszarze byłych Zakładów Przemysłu Barwników BORUTA. Przedsiębiorstwa działające na tych terenach dają zatrudnienie ponad 500 osobom. Oferty pracy w Zgierzu publikowane są w lokalnej prasie i na stronie internetowej urzędu pracy. Oferty skierowane dla specjalistów znaleźć można ponadto na Praca Zgierz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *