Rawa Mazowiecka

praca w województwie łódzkim

Powiat rawski, z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, jest drugim powiatem województwa łódzkiego z najniższym procentowym udziałem osób bezrobotnych wśród ogółu zdolnych do pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej na koniec stycznia zarejestrowanych było 2,2 tysiące bezrobotnych, co daje stopę bezrobocia w wysokości 10,1%. Tak dobra sytuacja na rawskim rynku pracy sprawia, że osoby poszukujące zatrudnienia nie powinny mieć większych trudności ze znalezieniem pracy. Aktualne oferty pracy znaleźć można m.in. pod adresem Praca Rawa Mazowiecka.

Rawa Mazowiecka położona jest w zachodniej części województwa łódzkiego i dzięki swojej korzystnej lokalizacji pomiędzy dwoma największymi miastami centralnej Polski – Łodzią i Warszawą, stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny i bazę transportową. Lokalizacja ta stanowi niemały atut miasta w przypadku pozyskiwania inwestorów polskich i zagranicznych.

Potencjał gospodarczy powiatu rawskiego stanowi prawie 3700 podmiotów gospodarczych, w tym kilkanaście firm z udziałem kapitału zagranicznego. Znaczna część firm to małe i średnie przedsiębiorstwa o profilu handlowym, transportowym, budowlanym. Co ważne, część terenów Rawy Mazowieckiej stanowi Podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej miejscem realizacji wielu inwestycji, dających zatrudnienie setkom mieszkańców miasta i okolic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *