praca w województwie łódzkim

Wieruszów

Wieruszów jest siedzibą najbardziej wysuniętego na zachód powiatu województwa łódzkiego. Od stolicy województwa, Łodzi, miasto oddalone jest o ponad 120 km w kierunku południowo-zachodnim. Wieruszów stanowi niewielkie miasto, położone na ziemi wieluńskiej, na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad rzekami: Prosną, Niesobem i Brzeźnicą. Populacja miasta liczy 8,5 tysiąca mieszkańców, a jego powierzchnia to prawie 6 km2.

Mimo, że Wieruszów jest jedynym ośrodkiem miejskim powiatu wieruszowskiego  i głównym miejscem lokalizacji zakładów pracy w regionie, poziom bezrobocia w całym powiecie można uznać za niski. W styczniu 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2,3 tysiąca osób bezrobotnych, co stanowi  12,3% ogółu aktywnych ekonomicznie w regionie. Wartość ta stawia powiat na czwartym miejscu wśród regionów województwa łódzkiego o najniższym odsetku osób bezrobotnych. Na pracę w tym regionie Praca Wieruszów mogą liczyć głównie przedstawiciele zawodów z branży usług osobistych i handlu.

Struktura przedsiębiorstw w Wieruszowie opiera się w przeważającej mierze na podmiotach gospodarczych sektora prywatnego. Wśród nich najwięcej przedsiębiorstw związanych jest z handlem i naprawami, przemysłem, rolnictwem i leśnictwem oraz transportem.

Comments are closed.