Skierniewice

praca w województwie łódzkim

Skierniewice są jednym z najważniejszych ośrodków miejskich województwa łódzkiego. Miasto położone jest w północno-zachodniej części województwa, w dorzeczu Wisły, na Nizinie Środkowomazowieckiej. Skierniewice są miastem na prawach powiatu oraz siedzibą powiatu skierniewickiego. Zajmują powierzchnię 34,4 km2, a liczba mieszkańców miasta wynosi blisko 49 tysięcy osób. Co ważne, powiat skierniewicki jest regionem województwa śląskiego wyróżniającym się najniższym odsetkiem osób bezrobotnych.

W powiecie skierniewickim na 100 osób aktywnych ekonomicznie przypada zaledwie 9,9 osób bezrobotnych, przy czym procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie jest znacznie niższy niż w samym mieście. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w Skierniewicach wynosiła 13,4%. W strukturze bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią osoby długotrwale niezatrudnione oraz osoby bez wykształcenia średniego.

Oferty pracy dla mieszkańców Skierniewic, dostępne na Praca Skierniewice oraz w urzędzie pracy, skierowane są głównie do pracowników sektora usług i handlu, a także przemysłu rolno-spożywczego i maszynowego. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 5 tysięcy podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają mikroprzedsiębiorstwa dające zatrudnienie od 1 do 9 pracownikom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *