Opoczno

praca w województwie łódzkim

Powiat opoczyński, z siedzibą w mieście Opocznie należy do powiatów województwa łódzkiego charakteryzujących się jedną z największych stóp bezrobocia w regionie. Według danych przedstawionych przez GUS, w styczniu 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 5,8 tysięcy bezrobotnych, co stanowi 18% wszystkich zdolnych do pracy osób w regionie. Wartość ta jest wyższa niż średnia w województwie i Polsce o odpowiednio 3,2% i 3,8%.

Opoczno położone jest we wschodniej części województwa łódzkiego, nad rzeką Wąglanką, na krańcu Wyżyny Przedborskiej, historycznie w Małopolsce. Miasto zamieszkałe jest przez 22,7 tysiące osób, a jego powierzchnia wynosi 24,7 km2.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzony dla powiatu opoczyńskiego wskazuje, że najmniejszy problem ze znalezieniem zatrudnienia w tym regionie mogą mieć przedstawiciele takich zawodów jak: mechanik taboru kolejowego, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, salowa, rozbieracz-wykrawacz, robotnik pomocniczy, kierownik działu sprzedaży , grafik komputerowy, sekretarka czy kosmetyczka. W dużo gorszej sytuacji znajdują się natomiast geodeci, posadzkarze, mechanicy, pielęgniarki, kierowcy samochodu, kierownicy budowy, farmaceuci i specjaliści ds. bankowości. Liczba dostępnych ofert pracy dla przedstawicieli tych zawodów jest bowiem dużo mniejsza, niż liczba osób chętnych do podjęcia pracy na tych stanowiskach.

Aktualne oferty pracy dla Opoczan znaleźć można na stronie internetowej poświęconej opoczyńskiemu rynkowi pracy – Praca Opoczno, a także w lokalnej prasie i urzędzie pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *