Łódź

praca w województwie łódzkim

Łódź jest największym i najważniejszym ośrodkiem miejskim województwa łódzkiego, położonym w jego środkowej części. O ważnej roli miasta świadczy choćby fakt, że Łódź stanowi siedzibę władz wojewódzkich oraz główny ośrodek edukacyjny, kulturalny i naukowy w regionie. Łódź jest trzecim miastem w kraju pod względem liczby ludności (722 tysiące osób) i czwartym pod względem powierzchni (293,2 km²).

W przypadku znacznej większości województw Polski ma miejsce prawidłowość, że najmniejszy odsetek osób bezrobotnych występuje właśnie w stolicy województwa. Wyjątkiem od tej reguły jest Łódź, w której stopa bezrobocia w styczniu 2013r. wynosiła 12,6% i była wyższa o 2,7% od najniższej stopy bezrobocia w województwie, występującej w powiecie skierniewickim.

Ze względu na duży poziom rozwoju gospodarczego oraz dość chłonny rynek pracy, Łódź stanowi bardzo popularne miejsce emigracji zawodowej wielu mieszkańców województwa łódzkiego. Na pracę w tym mieście Praca Łódź mogą liczyć przedstawiciele wszelkich możliwych branż i dziedzin gospodarczych, co wynika z różnorodności łódzkiej struktury przedsiębiorstw. Na terenie miasta funkcjonuje blisko 85 tysięcy podmiotów gospodarczych, zarówno sektora prywatnego jak i publicznego. Obecnie, szczególny nacisk kładziony jest na rozwój nowych technologii, infrastruktury, logistyki i sektora AGD. Do największych zakładów produkcyjnych w mieście należą Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów,  Merloni Indesit i Bosch/Siemens, Gillette, VF Corporation, ABB, Polska Grupa Farmaceutyczna, Hutchinson, Ericpol, TP S.A. i ComArch.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *