Wieluń

praca w województwie łódzkim

Wieluń jest miastem powiatowym położonym w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Od Łodzi oddalony jest o ok. 100 km w linii prostej. Miasto zajmuje powierzchnię 17 km2, a liczba jego ludności wynosi nieco ponad 24 tysiące. Wieluń jest siedzibą powiatu wieluńskiego.

Pod względem poziomu bezrobocia powiat wieluński może pochwalić się stopą bezrobocia niższą od stopy bezrobocia w województwie i całej Polsce. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych na tle wszystkich aktywnych ekonomicznie wynosił 13,4%.  Wśród bezrobotnych najliczniej występują przedstawiciele takich zawodów, jak: sprzedawca, kucharz, technik ekonomista, ślusarz, murarz, krawiec czy mechanik pojazdów samochodowych.

Osoby poszukujące pracy w Wieluniu, powinny  mieć na uwadze, że miasto stanowi duży ośrodek przemysłowy w regionie, dlatego wiele pojawiających się ofert pracy Praca Wieluń związanych jest właśnie z branżą przemysłową. Jak pokazują analizy, najwięcej ofert pracy dla mieszkańców Wielunia i okolic skierowana jest do pracowników usług osobistych, sekretarek, operatorów urządzeń biurowych, sprzedawców, personelu ds. biznesu i administracji, robotników budowlanych oraz robotników w przetwórstwie spożywczym i obróbce drewna. Większość zakładów produkcyjnych mieści się w północnej części miasta, gdzie funkcjonuje Podstrefa Wieluń Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto, Wieluń to także ośrodek handlowy i usługowy, stanowiący swoiste zaplecze dla wiejskich terenów powiatu wieluńskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *