praca w województwie łódzkim

Brzeziny

Brzeziny są miastem powiatowym, położonym w środkowej części województwa łódzkiego, w dolinie rzeki Mrożycy. Zajmują powierzchnię 21,5 km2, a ich populacja wynosi prawie 12 tysięcy osób. 80% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, 2% – użytki leśne. Co ważne, Brzeziny stanowią siedzibę powiatu brzezińskiego.

Powiat brzeziński jest jednym z powiatów województwa łódzkiego, charakteryzujących się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. Jak pokazują dane z końca stycznia 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych na tle wszystkich aktywnych ekonomicznie w powiecie wynosi 17,4%, co w porównaniu ze średnią dla województwa (14,8%), jest wartością dosyć dużą. Wśród bezrobotnych 54% stanowią mężczyźni.

Duży poziom bezrobocia w powiecie brzezińskim wynika z jego przeważająco rolniczego charakteru. Jedynym ośrodkiem miejskim tego regionu, stanowiącym największe skupisko miejsc pracy jest miasto Brzeziny. W mieście swą działalność prowadzi 1300 podmiotów gospodarczych, przy czym tylko jedno przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 250 pracowników. Średnie miesięczne zarobki w tym mieście kształtują się na poziomie 2600 zł brutto.

Co ważne, oferty pracy dla lokalnej społeczności udostępniane są w lokalnym urzędzie pracy, w brzezińskiej prasie oraz pod adresem Praca Brzeziny.

praca w województwie łódzkim

Zduńska Wola

Zduńska Wola jest dziesiątym, co do liczby ludności miastem województwa łódzkiego. Poziom bezrobocia w tym mieście wskazuje na średnią sytuację na zduńskowolskim rynku pracy. Według danych statystycznych, w styczniu 2013r. stopa bezrobocia w powiecie zduńskowolskim wynosiła 16,3% i była wyższa zarówno od stopy bezrobocia województwa (14,8%), jak i całej Polski (14,2%). Wśród bezrobotnych przeważają przedstawiciele zawodów związanych z usługami osobistymi (krawcy, szewcy) a także sprzedawcy i budowlańcy. Najwięcej ofert pracy Praca Zduńska Wola, dotyczy z kolei zawodów: robotnika gospodarczego, asystenta biurowego, sprzątaczki i elektryka.

Zduńska Wola położona jest w odległości 45 km od centrum Łodzi w kierunku południowo-zachodnim, na Wysoczyźnie Łaskiej, nad rzeką Pichną. Zajmuje powierzchnię 24,5 km2 i zamieszkała jest przez 44 tysiące osób.

Gospodarka Zduńskiej Woli od wielu lat uzależniona jest od przemysłu odzieżowego i włókienniczego. Ponadto, w strukturze przedsiębiorstw tego miasta coraz większą rolę zaczynają odgrywać firmy związane z usługami osobistymi, obsługą nieruchomości, usługami remontowo-budowlanymi oraz handlem hurtowym i detalicznym. Największymi zakładami pracy w Zduńskiej Woli są:

 • Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Wola”,
 • Icopal SA – producent materiałów budowlanych,
 • Ferax – producent rajstop Gatta,
 • Mabudo – producent domów energooszczędnych, wytwórnia betonu, zakład prefabrykacji ,
 • Browar Staropolski,
 • Agros Nova (przemysł spożywczy),
 • Izodom 2000 Polska,
 • Aves,
 • Automark,
 • Taro sp.j.,
 • Budvar Centrum S.A.,
 • Borg Automotive Sp. z o.o.,
 • Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z.o.o.
praca w województwie łódzkim

Pajęczno

Osoby poszukujące zatrudnienia w powiecie pajęczańskim, powinny mieć na uwadze, że przeważająca część obszaru powiatu to grunty orne, a gospodarka tego regionu w dużej mierze oparta jest na rolnictwie, stąd wiele udostępnianych ofert pracy w tym regionie wiąże się z pracami fizycznymi , rolnictwem i sadownictwem Praca Pajęczno.

Siedzibą powiatu pajęczańskiego jest Pajęczno – jedno z najmniejszych miast powiatowych województwa łódzkiego. Miasto znajduje się w południowej części województwa, na północnym skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w zakolu Warty. Od trzech stron Pajęczno ograniczone jest przez użytki leśne. Według danych z 20 sierpnia 2010 miasto zamieszkałe było przez 6733 mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 20,2 km2.

Rolniczy charakter regionu sprawia, że główne zakłady pracy w powiecie pajęczańskim zlokalizowane są właśnie na terenie miasta Pajęczno. W mieście zarejestrowanych ponad 750 podmiotów gospodarczych, z których większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające od 1 do 9 pracowników. W mieście rozwija się przemysł spożywczy, reprezentowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską, zakłady mięsne Liwa oraz przetwórnie owocowo-warzywne (m.in. Korkus, Frubex), a także przemysł włókienniczy i meblowy. Dużym zakładem pracy w mieście jest fabryka rowerów Brat-Pol.

praca w województwie łódzkim

Sieradz

Sieradz należy do najważniejszych miast województwa łódzkiego. Położony jest w zachodniej części województwa, 65 km na południowy zachód od Łodzi. Sieradz jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu sieradzkiego, położonym w strefie nad rzeką Wartą, która tworzy na jego terenie i okolicach Kotlinę Sieradzką. Powierzchnia zajmowana przez miasto to 51 km2, a jego populacja wynosi 44 tysiące osób.

Na zatrudnienie w regionie powiatu sieradzkiego, mogą liczyć osoby związane zarówno z handlem i usługami, jak i przemysłem. Oferty pracy w Sieradzu (Praca Sieradz) dotyczą głównie sektora prywatnego, związanego z przemysłem włókienniczym, spożywczym, budowlanym i metalowym, a także stanowisk w branży handlowej (sprzedawca, przedstawiciel handlowy) i branży usług. Na terenie miasta funkcjonuje ponad 4000 tysiące podmiotów gospodarczych, wśród których dwiema największymi firmami, zatrudniającymi ponad 250 pracowników są Medana (producent branży farmaceutycznej) i Ytong (koncern produkujący beton komórkowy).  Do pozostałych dużych pracodawców regionu należą: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Wart-Milk”, producent podzespołów elektronicznych Partner Tech Sieradz Sp. z o.o.,  Feber Sp. z o.o. Grupa Inter Cars S.A. Zakład Produkcji Pojazdów oraz Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Terplast. Co ważne, Sieradz jest miastem zatrudniającym ponad 65% ogółu pracujących w regionie. Najwięcej mieszkańców powiatu sieradzkiego zatrudnienie znalazło w przemyśle, edukacji, ochronie zdrowia i opiece socjalnej oraz w handlu i naprawach.

praca w województwie łódzkim

Poddębice

Poddębice są niewielkim miasteczkiem, siedzibą powiatu poddębickiego, położonym w północno-zachodniej części województwa łódzkiego. Od centrum stolicy województwa, Łodzi, Poddębice oddalone są o 38 km w linii prostej. Miasto położone jest nad rzeką Ner, zajmuje powierzchnię5,9 km2, a liczba jego mieszkańców to 7,8 tysiąca.

Mimo niewielkiej odległości od Łodzi, Poddębice ze względu na swój niewielki rozmiar oraz wiejski charakter powiatu charakteryzują się dość dużym poziomem bezrobocia w regionie. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w regionie wynosił 16,4%, czyli o 1,6 % więcej niż średnia stopa bezrobocia w całym województwie. W strukturze zawodowej osób bezrobotnych, najliczniejszą grupę stanowią osoby bez zawodu, dalej sprzedawcy, technicy ekonomiści, krawcy, szwaczki i murarze.

Powiat poddębicki ma charakter rolniczy, dlatego Poddębice stanowią główne centrum handlowe i usługowe dla wiejskich, okolicznych terenów. Na terenie miasta funkcjonuje prawie 900 podmiotów gospodarczych, z czego połowa działa w handlu, 25% prowadzi działalność produkcyjną, a pozostała część podmiotów świadczy usługi transportowe, budowlane i gastronomicznie. Najbardziej rozwiniętymi branżami w mieście są: spożywcza, budowlana, obuwnicza i odzieżowa. Jak pokazują analizy, najwięcej ofert pracy Praca Poddębice dotyczy zawodów robotnika gospodarczego, pracowników obsługi biurowej, sprzedawców i ślusarzy.