Kategoria: Województwo łódzkie

praca w województwie łódzkim

Łask

Osoby poszukujące zatrudnienia w powiecie łaskim powinny uzbroić się cierpliwość, ponieważ region ten cechuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w całym województwie. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych wśród osób aktywnych ekonomicznie wynosił aż 19%, co stawia region łaski na trzecim miejscu wśród powiatów z najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych. Pod tym względem powiat łaski wyprzedzają jedynie powiat zgierski i tomaszowski. Oferty pracy dostępne […]

Czytaj dalej
praca w województwie łódzkim

Bełchatów

Bełchatów jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu bełchatowskiego, położonym w środkowej części województwa łódzkiego, na Wzniesieniach Południowomazowieckich, nad rzeką Rakówką. Ważną cechą tego miasta jest jego korzystne położenie w stosunku do dwóch największych ośrodków miejskich województwa – Bełchatów leży  ok. 50 km na południe od Łodzi i ok. 25 km na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego. Pod względem liczby ludności stanowi piąte miasto województwa, zamieszkałe przez 60,5 tysiąca osób […]

Czytaj dalej
praca w województwie łódzkim

Rawa Mazowiecka

Powiat rawski, z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, jest drugim powiatem województwa łódzkiego z najniższym procentowym udziałem osób bezrobotnych wśród ogółu zdolnych do pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej na koniec stycznia zarejestrowanych było 2,2 tysiące bezrobotnych, co daje stopę bezrobocia w wysokości 10,1%. Tak dobra sytuacja na rawskim rynku pracy sprawia, że osoby poszukujące zatrudnienia nie powinny mieć większych trudności ze znalezieniem pracy. Aktualne oferty pracy znaleźć […]

Czytaj dalej
praca w województwie łódzkim

Wieruszów

Wieruszów jest siedzibą najbardziej wysuniętego na zachód powiatu województwa łódzkiego. Od stolicy województwa, Łodzi, miasto oddalone jest o ponad 120 km w kierunku południowo-zachodnim. Wieruszów stanowi niewielkie miasto, położone na ziemi wieluńskiej, na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad rzekami: Prosną, Niesobem i Brzeźnicą. Populacja miasta liczy 8,5 tysiąca mieszkańców, a jego powierzchnia to prawie 6 km2. Mimo, że Wieruszów jest jedynym ośrodkiem miejskim powiatu wieruszowskiego  i głównym miejscem lokalizacji […]

Czytaj dalej
praca w województwie łódzkim

Łowicz

Powiat łowicki, z siedzibą w mieście Łowiczu charakteryzuje się korzystną sytuacją na regionalnym rynku pracy, czego potwierdzeniem jest niewielki poziom bezrobocia panujący w tym powiecie. Według danych GUS ze stycznia 2013r. stopa bezrobocia w powiecie łowickim była niższa od stopy bezrobocia zarówno w województwie łódzkim, jak i w całej Polsce i wynosiła zaledwie 11,8%. Niewielki poziom bezrobocia przekłada się bezpośrednio na ilość i jakość ofert pracy dla lokalnej […]

Czytaj dalej
praca w województwie łódzkim

Brzeziny

Brzeziny są miastem powiatowym, położonym w środkowej części województwa łódzkiego, w dolinie rzeki Mrożycy. Zajmują powierzchnię 21,5 km2, a ich populacja wynosi prawie 12 tysięcy osób. 80% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, 2% – użytki leśne. Co ważne, Brzeziny stanowią siedzibę powiatu brzezińskiego. Powiat brzeziński jest jednym z powiatów województwa łódzkiego, charakteryzujących się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. Jak pokazują dane […]

Czytaj dalej
praca w województwie łódzkim

Zduńska Wola

Zduńska Wola jest dziesiątym, co do liczby ludności miastem województwa łódzkiego. Poziom bezrobocia w tym mieście wskazuje na średnią sytuację na zduńskowolskim rynku pracy. Według danych statystycznych, w styczniu 2013r. stopa bezrobocia w powiecie zduńskowolskim wynosiła 16,3% i była wyższa zarówno od stopy bezrobocia województwa (14,8%), jak i całej Polski (14,2%). Wśród bezrobotnych przeważają przedstawiciele zawodów związanych z usługami osobistymi (krawcy, szewcy) a także sprzedawcy i budowlańcy. Najwięcej […]

Czytaj dalej
praca w województwie łódzkim

Pajęczno

Osoby poszukujące zatrudnienia w powiecie pajęczańskim, powinny mieć na uwadze, że przeważająca część obszaru powiatu to grunty orne, a gospodarka tego regionu w dużej mierze oparta jest na rolnictwie, stąd wiele udostępnianych ofert pracy w tym regionie wiąże się z pracami fizycznymi , rolnictwem i sadownictwem Praca Pajęczno. Siedzibą powiatu pajęczańskiego jest Pajęczno – jedno z najmniejszych miast powiatowych województwa łódzkiego. Miasto znajduje się w południowej części […]

Czytaj dalej
praca w województwie łódzkim

Sieradz

Sieradz należy do najważniejszych miast województwa łódzkiego. Położony jest w zachodniej części województwa, 65 km na południowy zachód od Łodzi. Sieradz jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu sieradzkiego, położonym w strefie nad rzeką Wartą, która tworzy na jego terenie i okolicach Kotlinę Sieradzką. Powierzchnia zajmowana przez miasto to 51 km2, a jego populacja wynosi 44 tysiące osób. Na zatrudnienie w regionie powiatu sieradzkiego, mogą liczyć osoby związane zarówno z handlem i usługami, […]

Czytaj dalej
praca w województwie łódzkim

Poddębice

Poddębice są niewielkim miasteczkiem, siedzibą powiatu poddębickiego, położonym w północno-zachodniej części województwa łódzkiego. Od centrum stolicy województwa, Łodzi, Poddębice oddalone są o 38 km w linii prostej. Miasto położone jest nad rzeką Ner, zajmuje powierzchnię5,9 km2, a liczba jego mieszkańców to 7,8 tysiąca. Mimo niewielkiej odległości od Łodzi, Poddębice ze względu na swój niewielki rozmiar oraz wiejski charakter powiatu charakteryzują się dość dużym poziomem bezrobocia w regionie. W styczniu 2013r. […]

Czytaj dalej