rynek pracy

Najbardziej rozwojowe sektory rynku pracy w łódzkim

W województwie łódzkim obserwuje się dynamiczny rozwój przetwórstwa przemysłowego. Najbardziej wyraźnym dowodem, potwierdzającym ten fakt, jest stale wzrastające zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych takich, jak operatorzy maszyn i linii produkcyjnych czy sortowacze i pakowacze.

W regionie łódzkim bardzo prężnie rozwija się również handel, a co za tym idzie – działalność usługowa. Generuje to bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów ds. sprzedaży, przedstawicieli handlowych oraz doradców klienta i telemarketerów.

Wysoki rozwój cechuje również przetwórstwo spożywcze. Niestety, prognozuje się, że może on zostać nieznacznie zahamowany, zwłaszcza w branży wędliniarskiej, poprzez mocno odczuwalny deficyt takich pracowników, jak chociażby rzeźnik.

Dynamicznie rozwija się również obszar IT oraz branża sadownicza i produkcja rolna – zwłaszcza te dwie ostatnie mają znaczący udział w łódzkiej gospodarce.

Wyraźny wzrost znaczenia na lokalnym rynku pracy zyskuje także sektor budowlany.

Natomiast dziedziną, która przez ekspertów uznawana jest za zdecydowanie najbardziej rozwojową i mającą obecnie największy potencjał, są usługi outsourcingowe (księgowe, telekomunikacyjne, informatyczne).

jakich specjalistów brakuje w łódzkim i dlaczego

Jakich specjalistów brakuje w łódzkim i dlaczego?

Badania, przeprowadzane na przestrzeni ostatnich kilku lat, dobitnie wskazują na niewystarczającą ilość absolwentów szkół zawodowych. Nie inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do województwa łódzkiego.

W 2018 roku znaczny deficyt obejmie takie zawody, jak ślusarze, spawacze, blacharze, mechanicy samochodowi, operatorzy koparko-ładowarek i szwaczki. Problem braku fachowców w regionie łódzkim dość sprawnie rozwiązywany jest przez duże przedsiębiorstwa – przyjmują oni pracowników nieposiadających kwalifikacji i doświadczenia, a następnie zapewniają im praktyczne przyuczenie do zawodu.

Zdecydowanie bardziej kłopotliwie jest to w przypadku małych i średnich firm – nie chcą one zatrudniać osób bez wykształcenia zawodowego, ponieważ ich sytuacja finansowa nie pozwala na utratę surowców czy narzędzi w przypadku nieprofesjonalnego obchodzenia się z nimi. Jest to duży problem, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że mikroprzedsiębiorstwa w województwie łódzkim stanowią 95% zarejestrowanych firm.

Braki odczuwane są ponad to wśród dekarzy, hydraulików, cieśli czy pracowników wykończenia wnętrz. Ciężko także znaleźć pracowników w sadownictwie i rolnictwie, przede wszystkim przez wzgląd na sezonowość takiej pracy.

prognozy bezrobocia

Bezrobocie w łódzkim w 2018 roku – czy prognozy się sprawdziły?

Eksperci do spraw analiz krajowego rynku pracy w zeszłorocznych badaniach przewidywali spadek stopy bezrobocia w województwie łódzkim. Czy ich prognozy znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości? Otóż okazuje się, że tak.

Najnowsze sondaże, przeprowadzone pod koniec lutego, wyraźnie wskazują na spadek bezrobocia rejestrowanego w województwie łódzkim z 7% do 6.8%. Co ciekawe, sytuacja w regionie jest równocześnie odwzorowana w tendencjach krajowych, bowiem stopa bezrobocia w kraju również zmniejszyła się o 0,2 punktów procentowych. Zatem pozytywne trendy krajowe – zwiększania ilości miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – zyskują również efektywne przełożenie na rynki regionalne.

Najlepsza sytuacja pod tym względem panuje w powiecie rawskim oraz skierniewickim, natomiast najgorsza w kutnowskim i łaskim. Dość wysokie bezrobocie rejestruje się również w samej Łodzi. Mimo tego prognozy odnośnie spadku bezrobocia sprawdziły się i co najważniejsze – są duże szanse na to, że tendencja spadkowa utrzyma się w najbliższych miesiącach, głównie dzięki aktualnej popularności prac sezonowych. Co więcej, wzrosło zatrudnienie w łódzkich przedsiębiorstwach o 3.7%, a także wynagrodzenia – aż o 6.7%.

praca w województwie łódzkim

Jak się pracuje w łódzkim?

W województwie łódzkim problemy z pracą były niegdyś bardzo wyraźne, zwłaszcza w okresie transformacji ustrojowej. Spore kłopoty miała zwłaszcza aglomeracja łódzka, dawniej słynąca z wielu zakładów produkcyjnych, które po ’89 roku straciły wsparcie rządowe i bankrutowały, nie mogąc sprawnie przystosować się do nowej rzeczywistości. W latach 90 bezrobocie w tym regionie dochodziło do niemal 20%.

Obecnie sytuacja wygląda zgoła inaczej – na szczęście! Władze wojewódzkie doskonale poradziły sobie z problemami rynku pracy, umiejętnie wykorzystując w tym celu m.in. wsparcie funduszy unijnych. Aktualnie bezrobotnych jest mniej niż miejsc pracy, a to jeszcze nie koniec walki ze społecznymi problemami osób długotrwale pozostających bez pracy.

W łódzkim sukcesywnie rośnie liczba miejsc pracy, ale co istotne – rosną również zarobki. Co prawda, ich wzrost nie jest być może wyraźnie odczuwalny, jest jednak realny. Średnie wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 4010 złotych brutto i jest to wynik ze środka stawki, nieznacznie niższy niż średnia krajowa. Zarobki najszybciej rosną w takich branżach, jak komunikacja i górnictwo, natomiast na ich wzrost nie mogą liczyć pracownicy porządkowi i pracujący w ochronie.

powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Mamy wracają do pracy w łódzkim

Powrót do pracy po urodzeniu dziecka to temat wielopłaszczyznowy i generujący sporo dylematów dla świeżo upieczonych mam. W sytuacji, w której zatrudnione są na umowę o pracę i zajdą w ciążę, mogą liczyć na ochronę zagwarantowaną kodeksem pracy. Pracodawca nie może ich zwolnić przez czas trwania ciąży, przysługuje im również urlop macierzyński i rodzicielski, a w momencie gdy w firmie pracowały dłużej niż 6 miesięcy – również wychowawczy.

Pracodawca ma obowiązek umożliwić im powrót do pracy na dotychczasowych warunkach. No dobrze, mamom przysługuje urlop, ale… co potem? Wrócić do pracy czy zostać z dzieckiem? W sytuacji, w której mogą liczyć na pomoc dziadków, rozwiązuje się wiele problemów. Gorzej, jeśli nie mają takiej możliwości. Wówczas rozwiązaniem pozostają żłobki (dotychczas przepełnione) lub niania (której doświadczenie zazwyczaj ciężko zweryfikować).

Na szczęście działania prorodzinne rozwijają się prężnie i miejmy nadzieję, że już niedługo zobaczymy ich efekty. W Łodzi, dzięki dofinansowaniom, tworzone są nowe żłobki ze specjalistycznym wyposażeniem edukacyjno-dydaktycznym oraz oferujące darmowe zajęcia dodatkowe, np. logopedyczne, rytmiczne czy językowe. Co więcej, realizowana jest już druga edycja programu „Mama w pracy”, umożliwiającego znalezienie wykwalifikowanej niani i refundację kosztów jej wynagrodzenia (nawet w 90%).

dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny w województwie łódzkim

Zarejestrowani bezrobotni, po spełnieniu określonych warunków, mogą nabyć prawo do zasiłku i otrzymywać wsparcie finansowe w okresie pozostawania bez pracy. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że pomoc pieniężną mogą otrzymać również bezrobotni, którzy… znaleźli pracę!

Świadczenie to nazywane jest dodatkiem aktywizacyjnym. Co mieszkańcy województwa łódzkiego powinni wiedzieć o tej formie wsparcia? Przede wszystkim bezrobotnemu musi przysługiwać prawo do zasiłku – jest to warunek konieczny. Dodatek aktywizacyjny przysługuje zarejestrowanym bezrobotnym, którzy zostali skierowani przez urząd do pracy w niepełnym wymiarze godzin i w jej ramach uzyskują wynagrodzenie niższe niż obowiązujące normy minimalnej pensji. Wówczas możemy uzyskać brakującą różnicę, ale maksymalnie do 50% wysokości zasiłku przez okres, w którym nam on przysługuje.

To jednak nie jedyne kryterium. Dodatek taki należy się również osobom, które samodzielnie znalazły pracę. W tym przypadku każdorazowo otrzymujemy 50% wysokości zasiłku, ale tylko przez połowę czasu, w którym ustawowo pobieralibyśmy zasiłek. Dodatku jednak nie otrzymamy, jeśli podjęliśmy pracę za granicą lub u poprzedniego pracodawcy, jeżeli wykonujemy prace interwencyjne lub roboty publiczne, a także jeśli nasze stanowisko pracy jest subsydiowane.

rozmowa kwalifikacyjna do pracy

Łódź. Jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną?

Utarte sądy głoszą, że nie powinno się oceniać innych po wyglądzie. Prawda jest jednak taka, że człowiek nie jest w stanie odizolować się od bodźców wzrokowych i nic nie poradzi na to, że pierwsze wrażenie ma tak wielkie znaczenie. Odnosi się to również do rozmowy kwalifikacyjnej.

Młodzi mieszkańcy Łodzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze spotkaniami rekrutacyjnymi, zapewne główkują nad pytaniem: jak się do nich przygotować? Po pierwsze – odpowiedni ubiór. Zanim przejdziemy do szczegółów, najważniejszą kwestią jest jego czystość i schludność. Ubranie nie może nosić absolutnie żadnych śladów zabrudzeń i zagnieceń. Natomiast wybór konkretnego rodzaju odzieży zależy już od miejsca, do którego udajemy się na rozmowę.

Generalna zasada jest taka, że renoma firmy, do której kandydujemy, jest wprost proporcjonalna do poziomu elegancji naszego ubioru. Mimo tego, że zasady opierające na klasycznym wyglądzie zaczynają ulegać rozluźnieniu, to jednak wciąż standardem pozostaje koszula i eleganckie buty. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o jednostki urzędowe, takie jak banki czy korporacje. We wszystkim jednak należy znaleźć umiar – zbyt formalny wygląd może zostać z kolei poczytany, jako nadgorliwość.

Ważne, żeby w wybranym stroju prezentować się naturalnie. Pamiętajmy również o odpowiedniej długości spódnic i wycięciach dekoltu, nawet jeżeli obowiązujący w danej firmie dress code jest bardziej swobodny!

OHP

Łódzki Hufiec Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy to instytucja pełniąca na rynku pracy funkcję wspomagającą. Łódzka Wojewódzka Komenda OHP podlega pod Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, choć oczywiście nie tylko w tym mieście znajdują się jej oddziały. Łącznie w województwie łódzkim działa aż 16 hufców pracy. Ich struktura organizacyjna zbudowana jest jednak na bazie wielu innych jednostek takich, jak Centra Edukacji, Młodzieżowe Centra Kariery, Młodzieżowe Biura Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego czy Mobilne Centra Informacji Zawodowej.

Czym jednak konkretnie zajmują się łódzkie hufce pracy? Ich naczelną misją jest pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnym do 25 roku życia. Wsparcie dotyczy nie tylko kwestii zatrudnienia, ale przede wszystkim kształcenia oraz wychowania, co jest istotne w wykształcaniu pozytywnych nawyków i pomaga odnaleźć się nie tylko na rynku pracy, ale również w życiu.

OHP w okręgu łódzkim zajmują się pośrednictwem pracy oraz doradztwem zawodowym, a także umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych, dokształcenie się bądź ukończenie nauki, jeżeli nie było to wcześniej możliwe. Dzięki funduszom unijnym możliwa jest dodatkowo organizacja międzynarodowych wymian młodzieżowych, a także częściowa refundacja kosztów zatrudnienia dla pracodawców. OHP wspomaga nie tylko młodzież, ale również ich nauczycieli i rodziców.

rynek pracy w województwie łódzkim w 2017 roku

Rynek pracy w województwie łódzkim w 2017 roku

Największym wskaźnikiem dynamiki rozwojowej lokalnego rynku pracy charakteryzuje się aglomeracja Łodzi. W województwie łódzkim wyróżnić możemy trzy miasta na prawach powiatu, a zatem Łódź, Skierniewice i Piotrków Trybunalski, ale to właśnie stolica województwa i jej okolice skupia największą cześć działalności gospodarczej w skali regionu.

Na jego terenie zarejestrowano ponad 240 tysięcy podmiotów gospodarczych, z czego znaczna część to osoby fizyczne. Charakterystyczne, że w strukturze profili gospodarczych przeważają (i to znacznie!) mikroprzedsiębiorstwa, a zatem firmy zatrudniające maksymalnie dziewięcioro pracowników – stanowią ponad 95% wszystkich zarejestrowanych działalności!

Wśród nich można wyróżnić działy, których udział w rozwoju lokalnej gospodarki jest największy. Wbrew pozorom nie będzie to przemysł – znajduje się on dopiero na trzecim miejscu, zaraz po handlu oraz naprawie pojazdów mechanicznych. Natomiast właśnie w przemyśle pracuje największa ilość osób. W dalszej kolejności wyróżniamy budownictwo. Zaskakujące, że wciąż spora liczba pracujących zatrudniona jest w leśnictwie, , rybactwie, rolnictwie i łowiectwie.

Rynek pracy w województwie łódzkim w 2017 roku zdominował wzrost dwóch zmiennych: zatrudnienia oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pierwszy wskaźnik jest w regionie wyższy od średniej krajowej.

zawody nadwyżkowe w województwie łódzkim

Zawody nadwyżkowe w województwie łódzkim

Struktura zawodów, na które zapotrzebowanie jest mniejsze niż podaż ze strony potencjalnych pracowników, stale się zmienia. Uzależnione jest to od wzrostu ilości miejsc pracy i tym samym dynamicznego spadku bezrobocia. Jednocześnie pracodawcy restrukturyzują swoje działalności, by jak najbardziej efektywnie dostosować się do aktualnie panujących trendów na rynku pracy.

Niestety, tego samego nie można powiedzieć o osobach poszukujących pracy, zwłaszcza młodych, które dopiero pojawiają się na rynku – profil ich kształcenia znacznie odbiega od obecnych potrzeb pracodawców. Powoduje to konieczność podejmowania pracy niezgodnej ze zdobytym wykształceniem lub poniżej posiadanych kwalifikacji.

Zawodów nadwyżkowych zgłoszono w ubiegłym roku niewiele. Jednym z nich jest profesja szwaczki, z których większość posiada zdezaktualizowane uprawnienia, uniemożliwiające podjęcie pracy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Ponad to rynek zdaje się przesycony specjalistami z dziedzin humanistycznych i finansowych, dla których przeszkodą w zdobyciu pracy jest brak doświadczenia. Pracodawcy chętniej zatrudnioną osobę bez wykształcenia kierunkowego, ale taką, która posiada umiejętności praktyczne na podobnych stanowisku. Specjaliści zawodów nadwyżkowych zazwyczaj zmuszeni są do migracji zarobkowych.