na jakie zawody jest zapotrzebowanie w województwie łódzkim

Na jakie zawody jest zapotrzebowanie w województwie łódzkim?

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarki narodowej wymusza na pracownikach podejmowanie działań w kierunku samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Koniecznym staje się aktualizacja posiadanych kompetencji i uprawnień zgodnie z najnowocześniejszymi trendami i osiągnięciami technicznymi.

Taki stan rzeczy wpływa na znaczny popyt na specjalistów z dziedzin ścisłych, inżynierskich i informatycznych. Przez wzgląd na niskie zarobki, większość z nich migruje do innych miast, głównie do Warszawy, która pod względem wynagrodzeń dla specjalistów pozostaje bezkonkurencyjna. Mimo wszystko, najwięcej pracowników w łódzkim brakuje jednak na stanowiskach nie wymagających konkretnego wykształcenia.

Szeroko poszukiwani są pracownicy produkcyjni i budowlani (betoniarze, zbrojarze, cieśle, murarze), a także sezonowi w branżach ogrodniczej i rolniczej. Poza tym niska podaż występuje w dziedzinie spedycji i logistyki, programowania i IT czy gastronomii. Ze znalezieniem pracy nie będą mieli także problemu magazynierzy, handlowcy, telemarketerzy, kierowcy, analitycy, przedstawiciele handlowy, specjaliści do spraw sprzedaży, administratorzy baz danych, kucharze i cukiernicy oraz pracownicy z branży spożywczej, zwłaszcza wędliniarskiej.

najlepsi pracodawcy w Łodzi

Najlepsi pracodawcy w Łodzi

Pod koniec września 2017 odbyły się w Łodzi Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego. Nagrodzono na nich piątkę najlepszych pracodawców w regionie.

Zwycięskim przedsiębiorstwem jest przede wszystkim firma specjalizująca się w produkcji nici, które eksportuje na szeroką skalę (również, a może nawet głownie, na rynki zagraniczne). Poza nią nagrodzono firmy zajmujące się marketingiem internetowym oraz oferujące usługi informatyczne.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także: światowy dystrybutor części elektronicznych oraz instytucja, którą każdy kojarzy, a więc… Uniwersytet Medyczny w  Łodzi!  Z zestawienia wynika, że aby znaleźć wartościową pracę w Łodzi, warto posiadać przede wszystkim umiejętności informatyczne lub związane z elektroniką.

Prezydent miasta podkreślała wkład nagrodzonych firm w rozwój regionalnego rynku pracy, co wydatnie przyczyniło się do spadku bezrobocia oraz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej. Zwycięzcy zapewniają najlepsze miejsca pracy sprawiając, że rozwija się nie tylko rynek pracodawców, ale również aktywnie budując rynek pracowników. To ważne przez wzgląd na coraz większą świadomość zatrudnionych w obszarze swoich praw i potrzeb. Zaspokajanie tych ostatnich jest gwarantem obopólnych korzyści.

zarobki w województwie łódzkim

Ile się zarabia w województwie łódzkim?

Największym wskaźnikiem zatrudnienia w województwie łódzkim charakteryzuje się sektor przedsiębiorstw, związany z przemysłem. To właśnie tam średnie wynagrodzenia są jednymi z najwyższych i, co istotne, dynamika ich wzrostu również jest wysoka. W porównaniu z poprzednim rokiem średnie wynagrodzenia w tym obszarze wzrosły o 7.6% i wyniosły 4324.90zł. brutto.

Jednak nie tylko przedsiębiorstwa mogą pochwalić się wzrostem wynagrodzeń – ich podwyższenie odnotowano we wszystkich dziedzinach, w których wzrosło zatrudnienie. Najwyższy wskaźnik wzrostu wysokości płac zaobserwowano w sektorze usług (wzrost o ponad 15%), jak również w administracji, budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej oraz w działalności profesjonalnej (głównie naukowo-technicznej), a także tej związanej z kulturą i rozrywką.

Uśrednione wynagrodzenie brutto pracowników województwa łódzkiego wyniosło w październiku 2017 roku 4085.45zł. Zdecydowanie najwięcej zarabiają w tym regionie pracownicy naukowi i techniczni, posiadający wyspecjalizowane umiejętności – średnia ich zarobków to ponad 5 tys. zł. brutto. Warto zatem kształcić się, bo profesjonalizm w niszowych dziedzinach to wielki atut.

bezrobocie w województwie łódzkim

Bezrobocie w województwie łódzkim

Biorąc pod uwagę bardzo dynamiczny wzrost zatrudnienia w województwie łódzkim w porównaniu do lat poprzednich, można wysnuć analogiczny wniosek, że stopa bezrobocia musiała znacząco spaść. Tak jest w istocie – stopa bezrobocia kształtuje się obecnie na poziomie 6.8%, co daje łącznie 72.2tys. zarejestrowanych bezrobotnych.

W zestawieniu z liczbą ludności w regionie (kształtującą się na poziomie ponad 2 milionów osób) jest to naprawdę niewielka ilość. Bezrobocie w interesującym nas obszarze jest najniższe od 1991 roku, co oznacza, że sukcesywnie maleje, przyczyniając się do wyraźnej poprawy warunków gospodarczych oraz sytuacji społecznej.

Najniższym wskaźnikiem bezrobocia poszczycić się może powiat skierniewicki oraz rawski. Natomiast nad aktywizacją zawodową swoich mieszkańców popracować jeszcze muszą władze powiatów: łaskiego oraz kutnowskiego. W tym ostatnim kształtuje się na poziomie ponad 11%. Mimo wszystko, bezrobotnych wciąż ubywa – w porównaniu z poprzednim rokiem ich ilość spadła aż o 21.1%! Niewiele ponad połowę bezrobotnych stanowią kobiety – 52.6%. Niepokoi jedynie fakt, że z kolei ich liczba wzrosła w przeciągu bieżącego roku o 2%.

zatrudnienie w województwie łódzkim

Dynamika zatrudnienia w województwie łódzkim

Sytuacja na rynku pracy w województwie łódzkim rozwija się bardzo dynamicznie i z korzyścią wpływa na warunki społeczno-gospodarcze w regionie. Liczba osób zatrudnionych systematycznie wzrasta – w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano wzrost aż o 4.5%.

Największą dynamiką wzrostu charakteryzuje się sektor przedsiębiorstw, tam zatrudnienie wobec roku poprzedniego wzrosło o ponad 4% i kształtuje się obecnie na poziomie 342.5 tysiącach osób. W skali roku najbardziej znaczący przyrost zatrudnionych zaobserwować można było w działalności naukowo-technicznej, w sektorze transportu i gospodarki magazynowej, a także w administracji, na rynku nieruchomości oraz w gastronomii i handlu. Co ciekawe, wzrost nastąpił również w działalności obejmującej naprawę samochodów.

Spadek zatrudnienia natomiast widoczny był w sekcji informacji i komunikacji – stwierdzono obniżenie ilości zatrudnionych aż o 28.5%. Oczywiście rejonem rynku pracy, w którym zatrudnienie znajduje największa liczba osób (obecnie jest to około 174 tys.), niezmiennie jest przemysł, a w nim szczególnie przetwórstwo przemysłowe.

kto w Łodzi zarobi najwięcej

Kto w Łodzi zarobi najwięcej?

Według danych z lutego 2016 roku, Łódź zajmuje dziesiątą pozycję w rankingu wynagrodzeń szesnastu największych miast Polski, przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Łodzi wynosi 3850 PLN brutto, w ciągu roku wzrosło o 4,2 %, a od 2005 roku o 74 procent. Pomimo wzrostu średnia pensja łodzianina jest i tak o 230 PLN niższa od statystycznego Polaka. Stopa bezrobocia w tym mieście kształtuje się na poziomie 8,5 %, a łódzki rynek pracy jest nadal rynkiem pracodawcy. W Łodzi znajduje się najwięcej firm z branży produkcyjnej, które nie płacą zbyt dużo swoim pracownikom. Jednak znaleźć też można także takie branże, które oferują znacznie większe wynagrodzenia.

Najwyższe pensje otrzymują pracownicy branży IT oraz sektora bankowości. Pomimo tego, że specjaliści IT są jedną z najlepiej zarabiających grup zawodowych w Łodzi, to jednak pracodawcy notorycznie poszukują chętnych do obsadzenia stanowisk informatycznych. Na najwyższe stawki mogą liczyć menedżerowie zarządzający projektami. Niewiele mniej zarabiają administratorzy sieci, baz danych i systemów bezpieczeństwa. Najniższe wynagrodzenie otrzymują początkujący pracownicy helpdesku.

praca w województwie łódzkim

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Województwo łódzkie wśród wszystkich województw kraju  plasuje się na 6.miejscu pod względem liczby ludności i na 9. miejscu pod względem zajmowanej powierzchni. Według danych z 31 grudnia 2010r. województwo miało 2,53 miliona mieszkańców i zajmowało powierzchnię 18 219 km2. Co ciekawe, region ten charakteryzuje się najmniejsza lesistością w kraju. Województwo łódzkie położone jest w centralnej części Polski i swym zasięgiem obejmuje większą część Wysoczyzny Łódzkiej. Stolicą województwa jest miasto Łódź.

Poziom bezrobocia w województwie łódzkim można uznać za średni, jako że na podstawie danych GUS ze stycznia 2013r. stopa bezrobocia w tym regionie jest wyższa od stopy bezrobocia w całej Polsce o zaledwie 0,6%. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych w najgorszej sytuacji na łódzkim rynku pracy znajdują się osoby między 25 a 35 rokiem życia oraz osoby, które ukończyły 50 rok życia.

Gospodarka województwa łódzkiego opiera się głównie na handlu i usługach, niemniej ważnymi elementami łódzkiej struktury gospodarczej są również przemysł i rolnictwo. Na terenie województwa występuje największa kopalnia węgla brunatnego w Europie Bełchatów, a ponadto na jej terenie funkcjonują dwa duże okręgi przemysłowe: Łódzki Okręg Przemysłowy i Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy, stanowiący miejsce lokalizacji przemysłu energetycznego, wydobywczego, precyzyjnego oraz logistyki.

praca w województwie łódzkim

Żychlin

Żychlin jest niedużym miasteczkiem położonym w powiecie kutnowskim, na Nizinie Środkowomazowieckiej nad rzeką Słudwią. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Żychlin, która przed reformą administracyjną należała do województwa płockiego. Według danych z 7 marca 2011 miasto liczyło 8 766 mieszkańców.

Na stan gospodarczy miasta Żychlin bardzo dobrze wpłynęło założenie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2009 roku. Od tego czasu firmy zlokalizowane na terenie tej podstrefy wygenerowały wiele nowych miejsc pracy i przyczyniły się do spadku bezrobocia w gminie, praca Żychlin. Do najważniejszych zakładów pracy w Żychlinie należą:

 • Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. (kapitał włoski);
 • Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o.;
 • Zakład Narzędziowy NARMOD Sp. z o.o.;
 • MICEL Sp. z o.o. w Żychlinie (kapitał francuski);
 • UNION CHOCOLATE Sp. z o.o. w Żychlinie.

Mieszkańcy miasta i gminy zatrudnienie znaleźli po części w rolnictwie, przemyśle i branży handlowo-przemysłowej, przy czym ta ostatnia w ostatnich latach rozwija się coraz intensywniej. W 2013 roku w Żychlinie było 1040 bezrobotnych, wśród których przeważały kobiety (56,4%). Stopa bezrobocia wynosiła 13,1%.

praca w województwie łódzkim

Brzeziny


Gmina Brzeziny położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, na południowy wschód od miasta Kalisza. Najważniejszym ośrodkiem tej jednostki administracyjnej jest miasto Brzeziny, stanowiące siedzibę gminy i najważniejsze centrum gospodarcze regionu. Według danych statystycznych z 31 grudnia 2010 miasto liczyło 12 331 mieszkańców. Pod względem ekonomicznym Brzeziny to ośrodek wypoczynkowy, rozwija się w nim drobny przemysł m.in. odzieżowy i spożywczy.

Na terenie gminy Brzeziny w 2013 roku funkcjonowało ponad 300 podmiotów gospodarczych, spośród których najliczniejszą grupę stanowiły firmy usługowe (42%), dalej firmy z branży produkcyjnej (33%) i na końcu przedsiębiorstwa handlowe (25%), praca Brzeziny.

Na terenie Gminy funkcjonują następujące rodzaje branż:

1. Produkcja i przetwórstwo:

stolarnie, tartaki, produkcja palet (99),

 • ubojnie i masarnie (6),
 • zakłady krawieckie i bieliźniarskie (3),
 • mieszalnie pasz i młyny (3),
 • piekarnie (2),
 • produkcja opakowań foliowych (2),
 • przetwórnie zbóż, owoców i warzyw (1),
 • produkcja metalowa (3),
 • betoniarnie (1).

2. Usługi:

 • transport (43),
 • murarstwo (19),
 • usługi budowlane i remontowe (30),
 • instalatorstwo wodnokanalizacyjne (6),
 • mechanika maszyn i pojazdów (10),
 • Zakład Usług Leśnych (6),
 • fryzjerstwo (5),
 • usługi biurowe (6),
 • pozostałe (26).

3. Handel i gastronomia:

 • sklepy i handle obwoźny (83),
 • bary, kawiarnie, restauracje (9).
praca w województwie łódzkim

Koluszki

Koluszki są miastem w powiecie łódzkim wschodnim i siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Koluszki. Geograficznie położone są na Równinie Koluszkowskiej. Jest to ważny ośrodek przemysłowy i lokalne centrum usługowe. W Koluszkach znajduje się baza paliw płynnych, połączona rurociągiem z rafinerią w Płocku. 31 grudnia 2010 roku miasto liczyło 13,4 tysiąca mieszkańców, natomiast w całej gminie mieszkały blisko 24 tysiące osób.

Koluszki są niewielkim ośrodkiem miejskim o dobrej sytuacji na rynku pracy. Przyczyną prężnego rynku pracy, realizowanych inwestycji i rozwoju gospodarczego miasta i gminy jest niewielka odległość od Łodzi i duży potencjał ekonomiczny regionu. W 2012 roku na terenie Koluszek mieszkało 1290 bezrobotnych. Stopa bezrobocia w tym samym okresie wynosiła 8,6% i była o jeden procent wyższa niż stopa bezrobocia w powiecie. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni. Grupą dotkniętą największym bezrobociem jest grupa długotrwale bezrobotnych oraz osoby z wykształceniem zawodowym, praca Koluszki.

Według danych dotyczących rynku pracy w Koluszkach, najbardziej poszukiwanymi grupami zawodowymi w regionie są: robotnicy wykwalifikowani, technicy, kierowcy, pracownicy budowlani, księgowi i finansiści, pracownicy handlowi, pracownicy usług osobistych i pracownicy biurowi.